Az Unió alternatív üzemanyagot keres a zöldautók számára

2010-11-25 Egy bizottsági tervezet szerint az Uniónak hosszú távú stratégiára van szüksége ahhoz, hogy 2050-ig képes legyen az alternatív üzemanyagok átvételére annak érdekében, hogy közlekedését mentesítse a szén-dioxid-kibocsátástól. A Jövő Közlekedési Üzemanyagai Európai Szakértői Csoportjának (European Expert Group on Future Transport Fuels) tervezetében felmérés készült arról, hogy milyen lehetőségei vannak Európának az olaj helyettesítésére a közlekedési szektorban.

A közlekedési szektor jelenleg nagy mértékben függ az olajtól, azonban a káros gázok kibocsátásának spirális növekedése odavezetett, hogy kénytelenek lettünk életképes alternatív üzemanyagokat keresni. A szakértői csoport jelentése a hidrogén tüzelőanyag-cellából létrehozott elektromos áramot, illetve a bio-üzemanyagot jelölte meg az olaj kiváltásának fő lehetőségeként a közlekedésben. A jelentés azt is hozzáteszi, hogy a földgáz és a biometán mindaddig segítség lehet, amíg a szintetikus üzemanyagok áthidalóként szolgálhatnak a fosszilis energiahordozóknak a megújuló energiaforrásokra történő átmenetében. Ezen felül a cseppfolyós autógáz (LPG) is kiegészítője lehet az energia-mixnek a piaci részesedés 10 százalékos mértékéig.

Az alternatív energiahordozók ma még a fosszilis energiahordozóknál kisebb energia-hatékonysággal működnek, de csökkentik a közlekedés széndioxid-kibocsátását. A bioüzemanyagok és a szintetikus megoldások elvileg képesek arra, hogy az összes létező közlekedési alágazat üzemanyagaként szolgáljanak, azonban a betáplálás (tankolás) vagy a szállítás nehézségei a gyakorlatban ma még korlátozzák a felhasználhatóságukat. „A közlekedés jövőbeli várható energiaszükséglete ezért valószínűleg nem csupán egyetlen üzemanyagra fog épülni” – mondja a jelentés.

„A jövő mobilitását érintő [fentebb említett] lehetséges megoldások mindegyike külön alkalmazási lehetőséggel rendelkezik, attól függően, hogy milyen a piaci verseny, illetve, hogy milyenek lesznek a személy- és áruszállítás jövőbeli követelményei mind a városi, mind a távolsági közlekedés tekintetében.” – mondja a jelentés. A szakértők az Unió-szerte használt üzemanyagokat érintő szabványok harmonizációját is sürgetik annak érdekében, hogy az új megoldások piaca növekedjen.

Az [alternatív energiahordozókról szóló tervezetet] a Bizottság Közlekedésről Szóló Fehér Könyvében hozzák majd nyilvánosságra, amelyben a jövő évtized közlekedéspolitikáját érintő EU-stratégiát irányozzák elő. (EurActiv.hu 2010.10.29) A Fehér Könyv kitűzött céljaiban részletezi, hogy a közutakon, a légi közlekedésben, és a távolsági teherszállításokban használt fosszilis energiahordozók 2050-re megvalósulni kívánt pótlásának fő lehetősége: a nagy energiatartalmú folyékony bioüzemanyag lesz, amelyet a létező infrastruktúra részére oszthatnak majd szét. Ahhoz, hogy az üzemanyag-mix a lehető legkevesebb mértékben használjon szén-dioxidot, [a bioüzemanyagnak] magas szinten kell elegyíthetőnek lennie, és magas energiasűrűséggel kell rendelkeznie” – teszi hozzá a tervezet.

A Bizottság szerint [a tervezet] olyan intézkedéseket fog elősegíteni, amelyek az üzemanyagok széleskörű piaci értékesítését is lehetővé teszi, mindamellett pedig az infrastruktúra kiépítése is megtörténik. Ezen kívül pedig továbbfejlesztheti majd az alternatív energiaforrásokkal közlekedő járművek szabványosítását is.

A költségek megméretése

Az alternatív üzemanyagok terjedését ma még nem csak a viszonylagos drágaságuk, hanem a felhasználásuk egyéb költségei is hátráltassák.
A jelentés szerint egy elektromos autó ára 10-15 ezer euróra, egy közepes méretű hidrogénnel meghajtott jármű összege 150-200 ezer euróra tehető, amelyek a hagyományosnak mondott gépjárművek árát jócskán meghaladják. Mindezekhez járul az infrastruktúra kiépítése is, ami 2020-ig további 3-5 milliárd euró befektetést igényelne évente, majd további 2,5 milliárd eurónyi hozzájárulást 2050-ig.

A politikai stratégia életre-hívása

Az Európai Bizottság ipari társulásokat, NGO-kat, és bizottsági tisztviselőket gyűjtött egy csoportba, hogy javaslatokat tegyenek az alternatív üzemanyagokat érintő politikai stratégiákra.
Szakértők véleménye szerint az Uniónak mihamarabb meg kell határoznia azt a hosszú-távú röppályát, amely alatt a közlekedés túlnyomórészt az alternatív energiahordozók irányába mozdulna el, ahhoz, hogy egy szilárd befektetői környezet alakulhasson ki. A hosszú távú üzemanyag-stratégiának elsődlegesen a növekvő energia-hatékonyságra kellene koncentrálnia. Mindennek bővülnie kellene olyan energiahatékonysági-politikával, amely a végső felhasználói szektort érinti, továbbá pedig üzemanyag-hatékonysági szabványokat és elektromos-vezetési technológiákat is be kellene vezetni.

Kiemelkedően fontos az is, hogy a folyékony bioüzemanyagok teljes mértékben helyettesíthetőek legyenek, amelynek feltétele, hogy a fosszilis energiahordozók és a biomassza-alapú termékek keveredési aránya rugalmasnak mondható legyen.
A „kívánság-listát” az uniós döntéshozók elvileg teljes mellszélességgel támogatják. Ahogyan a Bizottság Közlekedésről szóló Fehér Könyve is mutatja, egy olyan alternatív üzemanyag-stratégia megvalósításán dolgoznak, amely lehetővé teszi, hogy a közlekedési szektor energiaigénye 2050-re „széndioxid-mentes” energia-forrásokból elégüljön ki.

Magyar érdekek

A téma magyarországi jelentősége sem elhanyagolható, mivel hazánk az Unió egyik nagy autógyártója, sőt, a magyar gazdaság világviszonylatban is nagyon nagy mértékben függ a járműipartól. A hazai autógyártó kapacitások és a beszállítók számára egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz az üzemanyagok versenyének a végeredménye. Ahhoz hogy a magyar autóipar és a beszállítói biztosan a piacon maradjanak, a bioüzemanyagok, a tüzelőanyag-cellák és a gázüzem problémáira is fel kellene készülni. Márpedig Magyarország egyik területen sem tekinthető élenjárónak az Uniónak, és a tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos közösségi kezdeményezésekben eddig nem is vett részt.

Az EurActiv.hu október 15-én a hidrogén-tüzelőanyag cellák és az autóipar lehetséges fejlesztésének témájában tartott műhelyszemináriumot és kitüntetett figyelemmel fogjuk követni ennek a jelentésnek a sorsát.

Forrás: Euractiv