A magyar hőszivattyú-piac bemutatása, aktuális piacfejlesztési javaslatok

Érett technológiai megoldások léteznek minden kulcstechnológiára, ugyanakkor további K+F szükséges, valamint az állami szektor szerepvállalásának drasztikus növelése, illetve a meglévő pénzek jobb elosztása. Kulcskérdések az Energia Stratégiában a földhőhasznosítás érvényesülése, a kiszámítható támogatási rendszer folyamatos biztosítása a hőszivattyúnak, illetve a pályázati támogatási rendszer egyszerűsítése.

Hőszivattyú eladási statisztika:

Hőszivattyú statisztika 2010:

Hőszivattyú eladás/10 000 háztartás, 2010:

Piaci húzóerők
Ösztönzők/támogatások
Energiaár-arányok
Megfizethetőség
Energiaár-szint
Beruházási szándék
Meglévő hőszivattyúválaszték

Piaci támogató erők
Minőségbiztosítás
Ipari együttműködés
Nemzeti kutatási háttér
Lakosság tudatossága, informáltsága

Ipari infrastruktúra
Minőségbiztosítás rendszer
Quality Label
- Képzési és tanúsítási rendszerek
- Műszaki szabványok
- Ipari szabványok

Hőszivattyúk a fűtésben és a hűtésben
- Rendkívül hatékonyak, nem szokatlan a 3-5 COP a fűtésben és a 7-8 COP a hűtésben
- Domináns hűtési technológia, ám kevéssé használatos a térfűtésben és a HMV előállításban
- Általában jelentős energia takarékosság és CO2 kibocsátás-csökkentés valósítható meg a térfűtésben és a HMV-előállításban, valamint még több a „BLUE Map” által (villamosság „CO2 mentesítése)
- Ugyanakkor gyakran jóval drágább, mint a hagyományos technológiák, számos alkalmazás esetén a teljesítményt növelni szükséges

A fűtési technológia fejlődése:

Jövőbeni fejlesztések
Elektronika
- Ellenőrzés
- Monitoring
- Igény oldali menedzsment

Szóval hogyan biztosítsuk egyszerre a CO2-kibocsátás csökkentést és a fogyasztói igényeket?
1. Lakossági és kereskedelmi épületek hőhatékonyságának növelése – Zéró Karbon elv, EPBD
2. Erős iránymutatás a fűtési berendezések hatékonyságának tekintetében. Nemzetközi teszt szabványok, Integrált irányítás rendszerek, Öko-címke.
3. Hőszivattyús termékek és kivitelezők akkreditációja.

Hőszivattyús képzések és minősítés Európában

1. Feladat A minősítéshez való egységes hozzáállás létrehozása:

2. Megközelítés

- EUCERT-tel és a GEOTRAINET-tel összehasonlítható
- Nyitott képzés
Jóval bonyolultabb minősítési eljárás

A (már) szakképzett kivitelezőket célozza meg
- A tudás és a képességek minősítése formális, nem-formális és informális kritériumokon (folyamatos tanulás) alapul
- A kölcsönös elismeréshez szükséges az Európai Szövetség

Elegáns városokban elegáns hőszivattyúk és elegáns hálózat?
Más megújuló energia technológiával (PV, napenergia, biomassza) kombinált hőszivattyú használat a megújuló energiaforrások részarányának jelentős emeléséhez
- Hulladékhő fűtési célra való hasznosítása (szennyvíztől az ipari hulladékhőig) hőszivattyúval kombinálva
- Nagyméretű hőszivattyúk használata talaj forrású hőenergia tárolással
- Hőszivattyú használat nagy hatékonyságú szimultán fűtésre/hűtésre
- Hőszivattyú használat alacsony hőmérsékletű távfűtési hálózattal kapcsoltan nagy hatékonyságú energiaellátáshoz, városiasodott területeken

Kulcsüzenet: Fűtési és hűtési berendezések
- Energia hatékony és alacsony/nulla CO2 kibocsátású fűtési és hűtési berendezések az épületek CO2 kibocsátását 2 Gtval csökkenthetik 2050-re
- Sürgősen több K+F szükséges, valamint 3.5 Mrd $ e célból 2030-ra
- A kormányoknak végre kell hajtaniuk stratégiájukat, így a HVAC technológiák a legalacsonyabb költségen találkozzanak a környezeti követelményekkel
- A stratégiáknak elég átfogónak kell lenniük, hogy megadják a sajátos kereteket (pl. kivitelezési tudatosság hiánya) és megfelelően mélynek, hogy kiterjedjenek minden érintettre az építési szektorban

Következtetés: K+F
- Érett technológiai megoldások léteznek minden kulcstechnológiára
- Ugyanakkor további K+F szükséges:
   - Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés
   - Rendszer optimalizáció a legjobb hatékonyság eléréséig az alkalmazások széles területén
   - Új technológiák bemutatkozása, valamint a HVAC technológiai „csomagon” kívüli fejlesztés
   - Új rendszerek fejlesztése és hibrid rendszerek (pl.: kombinált HP/szolár, termál/hőtároló rendszerek)
- Az állami szektor szerepvállalásának drasztikus növelése szükséges a K+F-ben, valamint a meglévő pénzek jobb elosztása szükséges

Magyarországi "becsült" hőszivattyús eladási statisztika (2000-2010):

Következtetés
- Megoszlás
- Talajszondás és vízkutas rendszer: 40%
- Levegős hőszivattyú: 60%
- Teljes beépített kapacitás: 80-100 MW
- Szakmai hőszivattyús cégek (értékesítők, kivitelezők, tervezők): 80 cég
- Hőszivattyús online szolgáltatások: 250 cég/személy
- 10 egyetemi oktatási központ

Néhány nagyteljesítményű hazai hőszivattyús rendszer:

Technológiai fejlesztés: kulcsfaktorok a sikerhez
Gazdasági megvalósíthatóság
- Energiaár szintek
- Energiaár arányok
- Technológia árszintje (abszolút és relatív értelemben)
- Termékminőség
- Termék- és rendszerhatékonyság
- Eredmény: hatás a beruházó teljes költségére
Összkép és technológiai tudatosság
- Közvélemény
- Kivitelezők, építészek és épületgépész tervezők
- Döntéshozók és szakpolitikusok

A földhő-hasznosítás és a hőszivattyús technológia elterjedését befolyásoló tényezők hazánkban
- Az Energia Stratégiában a földhőhasznosítás érvényesülése
- Kiszámítható támogatási rendszer folyamatos biztosítása a hőszivattyúnak
- A pályázati támogatási rendszer egyszerűsítése
- Ingatlanvagyon energiahatékonyságának növelése (lakó-, panel-, társas- és családi házak)
- Az épület energiaracionalizálási program végrehajtása
- Energiatörvény (megújuló energia törvény)
- A Bányatörvény módosítása a földhő-hasznosításhoz
- Az engedélyezési eljárások gyorsítása és egyszerűsítése
- Pénzügyi finanszírozás rendszerének kidolgozása (bankok közremködése)
- Lakóközösségek érdekeltségének megteremtése (társasházi törvény módosítása)
- Energiaárak revíziója
- „H” hszivattyús tarifa kiterjesztése a nyári hűtésre is

Európai minősítő program bevezetése: Quality Label és EUCERT
Folyamatos kapcsolat az EHPA-val
- A licensz megvásárlása, a program akkreditálása
- Pályázati támogatás megszerzése a programhoz
Létrehozni a magyar oktatási és minősítő szervezetet
- A Magyar Nemzeti Monitoring és Minősítő Testülettel vagy
- A Magyar Hőszivattyú Szövetséggel vagy
- Más olyan szervezetekkel, amelyeket a kormány preferál
2011 ősszel az első képzést és minősítést elvégezni

Képzés és minősítés eredményei

Képzés:
- Tervezőknek: épületgépészet, energetika, geológia, hidrogeológia szakterületen – 100-200 fő (MAHÖSZ, MMK, Egyetemek összefogásával)
- Szakhatósági képviselők szakmai képzése (MAHÖSZ)
- Kivitelezők: fűtési-hűtési rendszerszerelők, fúrási szakemberek, készülék-üzembehelyezők – 100-200 fő (Minősített oktatási központok)

Minősítés:
- Hőszivattyú minősítés: CE, Quality Label
- Szakcégek minősítése: ISO, EUCERT – 50-80 cég
Szabványok alkalmazása, külföldi szabványok honosítása

Hőszivattyús szabványok:

Várható eredmények a hőszivattyús fejlesztések hatására
- Fentiek eredményeként: 5000-10 000 db hőszivattyú/év 2020-2030-ra?
- Munkahelyteremtés: 3000-4000 fő

Forrás: E-gépész.hucimkék: földhő