A biomasszából előállított energia jövője az Európai Unióban

A biomassza jelentős szerepet fog játszani az EU 20 %-os megújítható energia-céljának 2020-ig történő teljesülésében. Az előzetes becslések alapján 2020-ra az EU biomassza források, több mint 50 %-a az erdőgazdálkodásból származna, el fogja érni a 65 millió tonna olajegyenértéket.

1. ábra: A biomassza eloszlás változása a származási források szerint  az EU-ban 24 NREAP alapján (Előzetes adatok. 2006-os adat: hazai biomassza + import - export biomassza; 2015 és 2020-as adatok: csak hazai biomassza)

Szomorú aktualitást ad a megújuló energiaforrások fokozottabb kihasználási igényének a Japánban történt atomerőmű katasztrófa. Az Európai Bizottság még az esemény előtt 2010 novemberében fogadta el a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátásról és energiafelhasználásról szóló Energia 2020 stratégiát. Ezzel párhuzamosan fő célkitűzésként megfogalmazódott a klímaváltozás elleni küzdelem, az európai energiaellátás biztonságának követelménye és a "zöld iparágak" fejlesztésének, innovációjának igénye. A dokumentum felvázolja az EU alapvető energiapolitikai elveit és fejlődési irányait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket. Az Energia 2020 stratégia ambiciózus célkitűzései szerint az uniós tagállamok 2020-ig az 1990-es szinthez képest 20 százalékkal csökkentenék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és 20 százalékkal növelnék a megújuló energia felhasználásának arányát, emellett pedig a hatékonyság növelésével összesen 20 százalékkal csökkentenék az energiafelhasználást az Unión belül. A program megvalósítása érdekében ezáltal, az EU elkötelezte magát az úgynevezett "20-20-20" kezdeményezés mellett.

Miközben az energiaellátás terén valamennyi tagállam önmaga felelős saját biztonságáért, az Európai Unióhoz való tartozásnak alapvető velejárója a tagállamok közötti szolidaritás. Az erdedeti elképzelés szerint a tagországoknak 2010. június 30-ig össze kellett összeállítani egy Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervet. A tagországokkal szemben megfogalmazódott elvárás volt, hogy ezzel párhuzamosan 2010 december 5-ig kerüljön sor a nemzeti törvényi szabályozás kidolgozására is. A tervek egy része a tagállamok késlekedése miatt a határidő után került leadásra, így a tervezettnél később kezdődhetett meg a feldolgozás. Mára az Európai Unió illetékes Bizottsága mind a 27 tervet megkapta, melyek ide kattintva elérhetőek.

 

A cikk teljes egészében elolvasható a FATÁJ.hu online szaklapon.cimkék: biomassza