Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai:

Neve: Pannon Megújuló Energia Klaszter Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

Székhelye: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 4-6. 1/6.

Cégjegyzéket vezető bírósága: Vas Megyei Bíróság

Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.042/2006/12

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: Folyamatban

Elérhetőség: info@panenerg.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor, illetve az egyes termékekhez kapcsolódó ajánlatkéréskor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor, illetve az ajánlatkéréskor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (iöji) 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatására.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

A felhasználó által megadott név és kapcsolattartási elérhetőségek személyes adatok, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A felhasználó által megadott e-mail cím szintén személyes adat, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. Az e-mail cím ennek megfelelően az Adatkezelő által szolgáltatott tartalmi oldalakon sehol sem jelenik meg. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél) kiküldésének lehetősége.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (az Adatkezelő a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

 

Egyéb információk:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerveren, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az érintettet megilletik az Iöji. 14. § (1) bekezdésének a.) és b.) c.) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére vonatkozóan.

Az Adatkezelő az Iöji. 15. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt adatot törli, ha

kezelése jogellenes;

az érintett kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet haladéktalanul értesíti.cimkék: