Célok, feladatok

A klaszter céljai és feladatai:

 • a fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való kiváltásának, az energiahatékonyságnak az elősegítése a lakossági, intézményi és a KKV szektor piacán,
 • a Klaszter tagjai számára a piaci lehetőségeknek a növelése mind bel-, mind export piacokon
 • hálózatépítés horizontális és vertikális szinten a tagok és szakmai partnerei számára
 • piackutatás, - elemzés a tagok számára
 • szakmai, jogi és vállalatirányítási információ szolgáltatás a tagok számára;
 • a zöld munkahelyteremtés, a kistérségek és régiók gazdaságának megerősítése,
 • a hatékony és környezettudatos energiagazdálkodási lehetőségek propagálása, tudatformálás, képzésben való közreműködés alapfokú képzéstől az élethosszon át való tanulásig
 • a helyi gazdaságok, közösségek, kistérségek fenntartható fejlődésének támogatása elemzői, fejlesztői, tervezői, forrásszervezői szolgáltatásokkal,
 • klímavédelmi törekvések támogatása, ösztönzése
 • az innováció ösztönzése, innovációs célok támogatása az ötlet-menedzsmenttől a megvalósításig bezárólag
 • kutatás-fejlesztési programok, projektek támogatása, megvalósítása.

A klaszter feladatai:

 • Részt vesz a fenti célokért folytatott regionális, inter-regionális, nemzeti és nemzetközi együttműködésekben,
 • Az Egyesület segíti és támogatja azon törekvéseket, kutatásokat, amely a megújuló energiák fejlesztését, alkalmazását, felhasználásuknak bel-, és külföldi terjesztését irányozza elő,
 • Szakmai kapcsolatokat épít ki belföldi és külföldi partnerekkel a megújuló energiák hasznosítása témájában: tapasztalatcserét és tudástranszfert működtet,
 • Elősegíti az együttműködést bel- és külföldi gazdasági szervezetek, cégek, vállalkozások között, és támogatja fellépésüket a belső és külső piacokon,
 • Széleskörű tudatformálást, szemléletformálást végez, ismeretet terjeszt, információt nyújt az EU-normáknak megfelelő, innovatív, környezetbarát technológiák meghonosításának elősegítése érdekében,
 • Megszervezi a folyamatos tájékoztatást a megújuló energiák ágazatban, létrehozza és működteti az ezt szolgáló adatbankot,
 • A megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozó, vagy ahhoz köthető tevékenységet végző vállalkozások (kiemelten a mikro, kis és közepes vállalkozások), szervezetek versenyképességét erősítő tevékenységeket valósít meg (piackutatás, tanulmányok készítése, kiállítások, vásárok szervezése, stb.)
 • Marketing tevékenységet folytat a célok elérése érdekében,
 • A fenti célok elérése érdekében projekteket fejleszt ki önállóan, illetve partnerként társul más projektekhez, illetve regionális programokat koordinál,
 • A fenti célok elérése érdekében innovatív projekteket, együttműködéseket generál,
 • Szakmai állásfoglalásokat dolgoz ki és képvisel ágazati és regionális döntéshozók felé,
 • Rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat, workshopokat stb. szervez a megújuló energia témában,
 • Információt szolgáltat (különös tekintettel az ágazati rendeletekre).


cimkék: