A keményítő és a cellulóz alapú bioetanol gyártás összehasonlítása

Mind a keményítő mind a cellulóz alapú technológiáknak a nettó energianyeresége pozitív, de a cellulóz alapú technológia esetében technológiától- és körülményektől függően nagyobb mértékű energianyereség érhető el, mint a keményítő alapú technológia esetében.

Az alábbi tanulmány egy diákok számára kiírt pályázatra benyújtott pályamű. Részlet:

»A növényi biomassza energetikai hasznosítása jelentős, jelenleg még kiaknázatlan potenciált rejt magában. Megállapítható, hogy a növényi biomassza gyakorlatilag a Föld minden pontján fellelhető, energiatermelés céljára hasznosítható nyersanyag. A növényi biomassza termeszthető direkt energetikai célokra (energia növények), emellett a mezőgazdaság és a fafeldolgozó ipar melléktermékei és hulladékai is jelentős mennyiségben állnak rendelkezésre. A növényi biomassza egyik lehetséges felhasználási módja a termokémiai vagy biotechnológiai átalakítás, mely során bioüzemanyagok állíthatóak elő. Erre jó példa, a biogáz, a biodízel, a hidrogén vagy a bioetanol. Munkámban a keményítő és a cellulóz alapú bioetanol gyártást hasonlítottam össze környezeti és technológiai szempontok alapján.«

A teljes tanulmány elolvasható a csatolt dokumentumban.

Forrás: Zöldtech.hucimkék: bioetanol
  A keményítő és a cellulóz alapú bioetanol gyártás összehasonlítása