A Pannon Megújuló Energia Klaszter képviseletében a klaszter menedzsment szervezete részt vett a RECOM Regional Cooperation Management környezet és energia hálózat rendezvényen

A rendezvényen elhangzott előadások alapján négy héten keresztül bemutatjuk az ausztriai tartományok megújuló energia helyzetét.Elsőként Burgenlanddal kezdjük az ismertetést.

A program Energia- és klímavédelmi stratégiák a régióban című kerekasztal beszélgetésen részt vett a magyar oldalról a Pannon Megújuló Energia Klaszter és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az osztrák oldalról pedig az Alsó-Ausztriai tartomány Energiagazdasági Osztálya, a Burgenlandi Energiaügynökség, Stájerország tartomány klímavédelmi felelőse, valamint Bécs város energiagazdasági osztálya.

 

Az alábbiakban a TOB- Technologieoffensive Burgenland GmbH képviseletében megjelent DI Thomas Schneemann előadása alapján készült összefoglalót olvashatják.

Elkészült Burgenland 2009/2010-es klímavédelmi programja, amelynek célja a 2004-2008 között foganasított intézkedések dokumentálása és értékelése, valamint az ajánlások megfogalmazása a jövőbeni intézkedésekre vonatkozóan.

A klímavédelmi program összegzése

  • Lakott rész → a CO2 megtakarítás 26.100 t/a
  • Hulladékgazdálkodás     → enyhe növekedés 2004-2008 között kb. 31,7 tonnáról 33,2 t-ra, depóniagáz-nyerés kb 80%
  • Közlekedés → a járművek számának növekedése ellenére a CO2 kibocsátás 2004-2008 között kb. azonos szinten maradt
  • Mezőgazdaság → ökológiailag művelt területek 2004-2008 között + 8.323 ha, - CO2eq  megtakarítás 1800 t/a

 

Burgenland 2003-as energiakoncepciója javarészt megvalósult, jelenleg folyik az új Pannon energiastratégiai kidolgozása.

 

Erős pontok

  • Jó telephely szélerőművek számára
  • A vidéki térség miatt jó a megújuló energiaforrások potenciálja (biomassza)
  • Lehetséges a decentralizált energiatermelés → közepes és kis létesítmények (üzemanyag, FV, kis szélerőmű stb.) egy vagy több település vagy háztartás számára.

 

Célok

  • 100 % áramtermelés megújuló energiaforrásból 2013-ra
  • 50 % megújuló energia az összenergia felhasználásból
  • Tanulmány: 100% energiatermelés megújuló energiaforrásból 2020-ra

 cimkék: