Klasztertag találkozó

2012. január 26-27- én tartotta kétnapos összejövetelét Klaszterünk Kétvölgyön.

Klaszterünk, mint szervezet - valamint a szervezetet alkotó vállalatok - látható megjelenítését, célcsoportjaikat, valamint piaci szegmentációjukat, marketing prezentációval egybekötött kerekasztal megbeszélésen vetettük fel, készülő marketing stratégiánk által megválaszolandó kérdéseket. 

Megállapításra került, hogy a piac egyes szegmentumai jóval nagyobb valószínűséggel válnak potenciális megrendelőinkké, mint mások így kiemelt fontossággal kell kezelnünk a szegmentációs lépéseket. Emellett természetesen az egyes piacok méretét is fel kell mérnünk a megfelelő fizetőképesség érdekében.

Jelenlévő tagjaink, piaci tapasztalataik megosztásával, a jelenlegi versenykörnyezetben érzékelt trendek ismertetésével, rendkívül sokrétű, hasznos információt bocsájtottak a menedzsment rendelkezésére. Felmértük a jelenlegi problémákat és felvázoltuk az előttünk álló lehetőségeket is. Betekintettünk az általános országos vállalati helyzetekbe, elemezve a vállalati megrendelők megújuló energetikai megoldások iránti nyitottságát, valamint a gátló tényezőket.

Piaci ismereteink naprakészen tartása, valamint bővítése érdekében készülő piackutatásainkhoz, közösen feltártuk klaszterünk számára fontos, mélységi információszükségleteket.  Az így összegyűjtött adatokra alapozva, piackutatási tevékenységünk relevanciája, valamint eredményeinek hasznosítása megalapozza versenyhelyzetünk helyes felmérését.

 cimkék: