Az Egyesület marketing tevékenysége

NYDOP-1.1.1/A-2008-0002

LanchidEU.JPG

A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül NYDOP-2008-1.1.1/A "Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése" tárgyú felhíváson a Pannon Megújuló Energia Egyesület "A Pannon Megújuló Energia Klaszter szolgáltatásainak fejlesztése" című nyertes projektjének egyik tevékenysége többrétű MARKETING FELADATOK végrehajtása.

A Klaszter megjelenik a sajtóban, a médiában, biztosítva a Klaszter szolgáltatások népszerűsítését, és azt, hogy az információk minél szélesebb körben elérhetőek legyenek. A Klaszterről, a Klaszter honlapon keresztül is tájékozódhatnak az érdeklődők, és a szakmai információ áramlásának egyik eszköze lesz a Klaszter működése során, és a projekt feladatok megvalósulását támogatni fogja. Megvalósul a Honlap fejlesztése, az adatbázisok honlapon történő megjelenítése.

A vállalkozások versenyképessége a célja a a projekt során megvalósításra kerülő közös marketing tevékenységeknek. A marketing kommunikáció eszközeivel biztosítottá válik a Klasztertag termékek, szolgáltatások bemutatása, új piaci lehetőségek feltárása, közös arculat, és megjelenések megvalósítása. A marketing kommunikáció célja, a klaszter taglétszámának növelése, a klaszter szolgáltatások ismertetésével, az együttműködés előnyeinek bemutatásával. A vállalkozások benchmarking szempontrendszer szerinti elemzésével cél, a minőségi szolgáltatásokat nyújtó klaszter tagvállalkozások versenyképességének növelése, a klaszter védjegy kialakítása által.cimkék: