Alternatív energiahordozók hasznosítása Magyarországon – konferencia

Alternatív energiahordozók hasznosítása Magyarországon„ címmel szakmai konferenciát rendez május 10-én Budapesten, a Hotel Griffben a Zöld Ipar Magazin.

A konferencia célja az alternatív energiahordozók, ezen belül a hulladékok energetikai hasznosításával, valamint a depóniagáz és a biogáz hasznosításával összefüggő kormányzati stratégiai elképzelések, pályázati lehetőségek, valamint az érintett szakmák helyzetjelentésének és várakozásainak ismertetése, az egyes területeken rejlő lehetőségeket felvázoló konkrét projektek bemutatásával.

A szervezők a rendezvényre várják a zöld ágazat szereplőit, köztük a hulladékkezelő vállalatok, az alternatív energiahordozók hasznosításával és energiahatékonysággal foglalkozó cégek szakértőit; a kibocsátó oldalon tevékenykedő ipari-, mezőgazdasági és egyéb cégek képviselőit; valamint az állami és önkormányzati szféra szakembereit.

A részletes program:

Moderátor:  Dr. Hornyák Margit

9.00    Regisztráció
9.20    Köszöntő


9.30    Kormányzati elképzelések az alternatív energiaforrások hasznosítására (Olajos Péter, helyettes államtitkár – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
9.50    Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása – európai helyzetkép, magyarországi lehetőségek (Bánhidy János, szaktanácsadó – a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű volt igazgatója)
10.10 Alternatív energiahordozók a nagy energiafelhasználású ipari létesítményekben, cementiparban (Üveg Róbert - ecorec Hungária Hulladékhasznosító és Feldolgozó Kft.)
10.30    Lesz-e szó energetikai hasznosításról a 2. Országos Hulladékgazdálkodási Tervben? (Kolozsiné Dr. Ringelhann Ágnes, főosztályvezető - Vidékfejlesztési Minisztérium)
10.50    SZÜNET
11.10    Veszélyes-hulladékok égetése: ártalmatlanítás, vagy hasznosítás?
11.30    Új utakon a szerves hulladékok energetikai hasznosítása. ”Waste to Energy" (WtE) technológiák közötti hierarchia felállítása (Dr. Mannheim Viktória – Miskolci Egyetem)
11.50 Kerekasztal beszélgetés (kérdések és válaszok): további meghívott beszélgetőpartnerek: István Zsolt – Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Martin Attila – Greenvestor Kft.)
12.15    EBÉD
13.15    Biogáz-hasznosítás – miért nem megy? (Prof. Kovács Kornél - Magyar Biogáz Egyesület)
13.35    Biogáz-hasznosítás – egy sikeres projekt bemutatása
13.55   Depóniagáz-hasznosítás Magyarországon, helyzet, lehetőségek (Mármarosi István – Ener-G Natural Power Kft.)
14.15    Új technológiák a hulladékok energetikai hasznosítására
14.35    Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal (Kövecses Péter, városgazdálkodási igazgató – GYŐR-SZOL Zrt.)
14.55    Pályázati lehetőségek a KEOP-keretből
15.15   Kerekasztal beszélgetés (kérdések és válaszok)


Részvételi díj:
•    2011. április 15-éig történő jelentkezésig: 17.500 Ft + áfa
•    2011. április 16-a után: 19.900 Ft + áfa

Jelentkezési határidő: 2011. május 4.

I n f o r m á c i ó  é s  j e l e n t k e z é s :
Zöld Ipar Magazin
Levelezési cím: 1114 Budapest, Ulászló u. 38. I..1.
Tel./fax: +36-1-252-6397, +36-30-914-5214, +36-30-965-0797
info@zipmagazin.hu, www.zipmagazin.hucimkék:
  Jelentkezési lap