Első Magyar „Fenntarthatósági Csúcs”A felelősségvállalás jegyében

A kétnapos, kiállítással egybekötött konferencia a fenntartható fejlődésért tevő, cselekvő, felelősen gondolkodó és élő emberek, cégek, szervezetek évről évre visszatérő találkozója kíván lenni. Az 1992-es Riói Nyilatkozat és a 2002-es johanessburgi Fenntartható Fejlődési Világtalálkozó után, a fenntarthatósági világcsúcstalálkozó 2012-es eseménye előtt az Első Magyar „Fenntarthatósági Csúcs” konferencia a hazai szereplőket hívja egybe, számvetésre és jövőkép megrajzolására. A széles körű társadalmi párbeszéd célja: egybegyűjteni a fenntartható fejlődés érdekkörébe tartozó gondolatokat, tetteket, cselekedeteket, a fenntarthatóság teljes körű megértése, a fenntartható fejlődésért munkálkodók eredményeinek összefűzése, az egyén és a különböző csoportosulások felelősségének tudatosítása érdekében.
Fontos küldetése: a konferencián létrejött tudások megőrzése, a  széles nyilvánosság felé közvetítése. Tehát a társadalom szereplői felelősségérzetének erősítése.
A  fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a konferencián részt vevők egymástól is tanulhatnak, s új tudásokkal gazdagodva, azt beépítve munkájukba, jó példát mutathatnak a környezetükben élők számára.
S nem utolsósorban: a fenntarthatóság szempontjait szolgáló termékek,szolgáltatások bemutatkozása egyben üzletkötési lehetőségeket is szolgál, s annak bizonyítékául, hogy megtalálható a fenntarthatósági ésüzleti érdekek harmóniája.

A konferencián a fenntartható fejlődést globális, európai uniós és nemzeti vetületből  is tárgyaljuk.

A széles körű párbeszéd, közös gondolkodás résztvevői:
a kormány, a tudományos élet, az oktatás, a PR- és kommunikációs szakma képviselői, az üzleti élet társadalmi felelősségvállalást gyakorlóképviselői, a környezettudatos, környezetvédő, klímaváltozás ütemét csökkentő termékek, szolgáltatások előállítói, a gondolkodásmód-váltásban dolgozó szervezetek, a tanulók és tanítók, az egészség szakértői, a civil szervezetek.


Tematika

November 18. csütörtök


10.00-13.00
Fenntartható társadalom, fenntartható gazdaság


10.00-11.40 Nyitóelőadások:
1. Bencsik János energiaügyi államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium: A kormány fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiai elképzelései
2. Hámori Balázs egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem: Merre mutat a társadalmak fejlődési iránya?  Paradigmaváltás a fogyasztás, a profit, a piac, a pénz, a növekedés mintáiban.
3. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (Kövér László elnök felkérés alatt): Hogyan állnak a nemzeti fenntartható fejlődési, klímaváltozási stratégiák és törvények?
4. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem: A fenntarthatósági világcsúcs-konferenciák eredményei és hatásai.


11.40
-13.00 Terítéken az energia

1. Előadások:
-
Nemzetgazdasági Minisztérium Klíma- és Energiapolitikai Helyettes Államtitkárság (Olajos Péter helyettes államtitkár vagy helyettesítője): Klíma- és energiapolitikánkról, annak megvalósításáról, tervezett támogatási,szabályozási kedvezményekről.
-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiagazdálkodási Főosztály, Szerdahelyi György osztályvezető: A Nemzeti Megújuló Cselekvési Terv  az EU energiagazdálkodási elvárásainak vetületében

2. Kerekasztal-beszélgetés: A fosszilis energia és az alternatív, megújuló energia egymással szembeni esélyeiről, a sürgető tennivalókról, a hazai problémákról. Kormány,üzleti szektor, szakmai szervezetek, tudomány együttgondolkodása.
Meghívott beszélgetés-résztvevők: NGM, Szerdahelyi György NFM, Dinya László rektorhelyettes, Károly Róbert Főiskola, +2 fő az üzleti szektor képviselőjeként (felkérés alatt)
(Közönség SMS-falon kapcsolódik be a beszélgetésbe)


13.00-14.00 Ebéd


1. terem


14.00-18.00
Klímaváltozás, környezetvédelem,
zöldülő üzlet


1. 14.00-15.40 Előadások:

Láng István akadémikus: Klíma és társadalom. Mindkettő változik.
Nemes Csaba főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési és Fejlesztési Osztály: A kormány környezetpolitikája.
Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet a Fenntarthatóságért igazgatója: Gondolatok egy fenntartható fejlődési stratégiáról.
Tóth Gergely docens, Pannon Egyetem: Fenntarthatósági egyenlet - DGP + ökolábnyom.
(SMS-falon kérdésekre válasz)


2. Kerekasztal-beszélgetés:
A katasztrófák elhárításától a felkészülésig. Terítéken a környezetszennyezés, a hulladékprobléma, a vízgazdálkodás.
Meghívott beszélgetés-résztvevők: Nemes Csaba főosztályvezető, Bonifertné Szigeti Márta, a REC (Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ)  ügyvezető igazgatója, Somlyódy László egyetemi tanár (BME), Dzubay László, a MGYOSZ Környezetvédelmi és Infrastrukturális igazgatója, Farkas István, az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke, +2 fő.
(Közönség SMS-falon kapcsolódik be a beszélgetésbe)


Kávészünet


3. 16.00-18.00 Harmóniában az üzlet és a természet érdekei

- Környezetvédelem és üzlet együtt a környezetszennyezés csökkentéséért.
- Az alternatív és megújuló energiaipar kínálata.
Nagy Andor
, a Fidesz Környezetvédelmi Munkacsoportjának elnöke (felkérés alatt): Kecskemét Zöld Gazdaságfejlesztési Modellje
Kapusy Pál, a MOL Fenntartható Fejlődés vezetője (felkérés alatt): A legnagyobb olajvállalat a fenntartható fejlődésért


 4. Dialógus:
a környezet érzékeny egyensúlyáról a  katasztrófák okán

Előadó: Juhász Árpád geológus:  Visszafordíthatatlan pusztulások. Miért?
Felkért hozzászólók, vezérszónokok: Botos Barbara, a Klímabarát Települések Szövetségének alapító tagja, Dr. Szeizné dr. Szabó Mária, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal főigazgatója (felkérés alatt) +2 fő.
A közönség és a felkért vezérszónokok, hozzászólók,valamint a prezentáló cégek együtt megvitatják, kényszer, vagy/és tudatosság készteti a termelőt, szolgáltatót arra, hogy tekintettel legyen a környezet, a természet, a Föld és a másik ember érdekeire, süzleti érdekeit a fenntartható fejlődés irányába állítsa.


5. Az ökobiznisz az ökotudatos fogyasztókért
Az ökotudatosság új fogyasztási területei. Új igényekre új válaszok: építőipar, építészet, irodabútorok, infokommunikációs megoldások, hulladékgazdálkodás, egészség, szépség, kultúra, tréningek,wellness stb. 
Workshop-előadások, Best Practice-előadások, villámprezentációk


 2. terem


14.00-18.00
Az üzleti szektor felelőssége


1. 14.00
-15.20 Előadások:
Hajnal Klára docens, Pécsi Tudományegyetem: A fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás (CSR) kapcsolata.
Salgó István, a BCSDH (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért) elnöke (felkérés alatt): A WBCSD Vision 2050 jelentéséről.
Ulbert József dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar: Gunter Pauli „Kék Gazdasága".
KÖVET Egyesület a Fenntartható Fejlődésért:Ökolábnyom és egyéb mérési technikák. Milyen mércével lehet mérni a jól-létet és a vállalatok fenntarthatóságát?


2. 15.20
-16.20 Best Practice előadások: Cégek társadalmi felelősségvállalásának bemutatkozása


Kávészünet


3. 16.40
-17.40  Szakmai fórum. A CSR és  a fenntarthatósági szakma új utakon
A fórumot vezeti: Lakatos Zsófia, a PR-Szövetség alelnöke, a  Hill and Knowlton ügyvezető igazgatója: A CSR szakma új utakon. Fogalmak, tartalmak változása. Az igazi és a hamis CSR megkülönböztetése.
A fórum résztvevői: CSR-vezetők,  cégvezetők, kommunikációs, PR-szakma képviselői, 7 fő
Köztük: Ligeti György CSR-szakértő: Budapesti Kommunikációs Főiskola, Barát Tamás PR-, CSR-szakértő, Fekete István, a Gazdasági és Szociális Tanács CSR-munkacsoportja, és a Joint Venture Szövetség elnöke +3 fő.
(Közönség SMS-falon keresztül kapcsolódik be)


4. 17.40-18.10 Üzleti Etika és fenntarthatóság. Üzleti Etikai Díjazottak kerekasztala


Az első nap esti programja:
Üzleti Etikai Díj 2010  Díjátadó Gála


19.30-21.00
Üzleti Etikai Díj 2010 Díjátadó Gála


21.00  Vacsora, szórakoztató programok
November 19. péntek

1. terem


10.00-13.30
Felzárkóztatás
Az élenjárók felelőssége a leszakadókért.
Nonprofit és üzleti szektor párbeszéde


10.00-11.20 Előadások:

1. Nyitóelőadás: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkóztatásért FelelősÁllamtitkárság (felkérés alatt): A társadalmak közötti és a társadalmakon belüli, különösen tekintettel a hazai esélyegyenlőtlenségek, a leszakadók és az élenjárók közötti szakadék mélységének csökkentése. A kormány programja az esélyegyenlőségért.

2. Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány igazgatója (felkérés alatt): A civil szektor felelősségvállalása.

3. Herczog Edit  EU parlamenti képviselő: Európa Lisszabon után.
(Közönség SMS-falon keresztül kérdez, előadók válaszolnak.)


Kávészünet


11.40-13.30
Beszéljük meg! Lehet-e eredményt elérni a
felzárkóztatásban globális és nemzeti szinten?


4.
Dialógus: a közönség és a felkért vezérszónokok, hozzászólók, együtt megvitatják a társadalmi és gazdasági különbségek globális és nemzeti problémáit. Közösen keresik a választ, a jó megoldásokat. .
Felkért vezérszónokok, hozzászólók: Móra Veronika, a Magyar Adományozói Fórum elnöke, Kozma atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (felkérés alatt), Lerch Attila, a Microsoft Magyarország igazgatója (felkérés alatt), +2 fő.


5. Best Practice előadások:
Jó példák, mit tesznek cégek, szervezetek a felzárkózásért.


Kávészünet

2. terem


10.00-13.30
Gondolkodásmód-, értékváltás


1. 10.00-11.30 Mi lesz veled ember?
Előadások:
Nyitóelőadás:
László Ervin a rendszerelméletek professzora, a Budapest Klub elnöke:Fenntarthatatlanságból a fenntarthatóság felé. A kulcs a tudatváltozás.
Müller Péter író: Hol a segítség? Az örök emberi értékek felé fordulás ereje.
Demcsák Mária főszerkesztő, Piac és Profit: Új tudatszemüveg.
Zlinszky János főosztályvezető: Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa irodája: az értékváltás szükségességéről


Kávészünet


2. 11.50-13.30 Oktatás, egészségügy. Szemléletváltás a szerepe betöltéséhez.

Dialógus: Van-e esély arra, hogy megjelenjen az oktatás- és egészségpoltikában a környezettudatosságra,a klímaváltozásra és az életcélokban, életvitelekben valómodellváltásra  felkészítés?
Vitaindító előadások:
Lányi András ökológus, egyetemi docens, ELTE
Kecskés Gabriella belgyógyász főorvos, Medipoliklinika (felkérés alatt)
Felkért hozzászólók:

Rohánszky Magda
(felkérés alatt), Tűzmadár Alapítvány, Pszicho-onkológiai Társaság elnöke, Varga Attila, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet +3 fő


3. Workshop-előadások, Best Practice-előadások, villámprezentációk


Ebéd

További felvilágosítás és információ:
  • A konferencia szakmai témáiban Demcsák Mária főszerkesztő áll a rendelkezésükre: mdemcsak@piacesprofit.hu
  • A konferenciaszervezés vezetője: dr. Sikó-Vlajk Viktória a rendezvénnyel kapcsolatban ad tájékoztatást: vsiko@piacesprofit.hu, tel.: (1) 239-9597 begin_of_the_skype_highlighting   (1) 239-9597 end_of_the_skype_highlighting.
  • A konferencián való előadás és kiállítás lehetőségeiről Marczis Krisztina hirdetési igazgató ad felvilágosítást: kmarczis@piacesprofit.hu

Kiállítási és bemutatkozó előadás lehetőségek

A Első Magyar „Fenntarthatóság Csúcs” konferencián kiállításiés előadási lehetőségeket is biztosítunk azon cégek, szervezetek,intézmények számára, amelyek a fenntartható fejlődés szempontjából fontos, elkötelezett, abba illeszkedő tevékenységet folytatnak.

Várjuk azon kiállítók és prezentációtartók jelentkezését, akik, amelyek:

  • termékeikkel, szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a klímaváltozás folyamatának lassulásához, - az energia-megtakarításhoz, az alternatív energiákra átállás ütemének gyorsításához,
  • a környezettudatos magatartásmód elterjedéséhez, a környezetszennyezés csökkenéséhez,
  • az ökobizniszben szeretnének boldogulni (építészet, irodatechnika, infokommunikáció, hulladék, papír, csomagolás, újrahasznosítás stb.),
  • az emberek fizikai, mentális és pszichés állapotát segítő technikákkal, produktumokkal rendelkeznek (kultúra,ismeretterjesztés, tréningek, mentálhigiénes projektek, egészség,szépség, wellnesz, oktatás stb.),
  • az üzleti és társadalmi életben folytatott felelősségteljes magatartásukkal,tetteikkel cselekedeteikkel példát mutatnak, s ezt meg szeretnék mutatni a széles közönség számára azért, hogy terjedjen a felelősségvállalás.

Időpont:   2010. november 18–19. (csütörtök–péntek)

Helyszín:   Balatonalmádi, Hotel Ramada

Részletes információk és regisztrációs a program holnapján található!

Forrás: http://fenntarthatosagicsucs.piacesprofit.hu/

cimkék: