Magyar Épületgépészek Napja 2011

December 2-án immáron 16. alkalommal rendezi meg a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség a Magyar Épületgépészek Napját, a szakma ünnepi rendezvényét. A korábbi évek pozitív változásainak eredményeként az egynapos esemény fő alkotóelemei újra az épületgépészeti szakkiállítás, a szakmai konferencia, a kerekasztal és a napot lezáró bál lesznek.

A rendezvény helyszíne ezúttal is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lesz, továbbra is hangsúlyozva az Épületgépészek Napja szakmaiságát és a magyar épületgépész szakma születési helyéhez való kötődést. A szakmai kiállításra 9 és 16 óra között a K épület aulájában kerül sor.

A szakmai konferencia „Mit tehetünk a hazai épületgépészeti zöldenergia növeléséért - Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2020-ig” címmel kerül megrendezésre, melynek során két részben 20 és 25 perces előadások hangzanak el.

Témák:
- Magyarország Cselekvési Terve (súlypontok, lehetőségek és feladatok)
- EU helyzet (célok és lehetőségek)
- Nemzetközi kutatási témák (hova juthatunk)
- Napenergia-hasznosítás
- Megújuló energia és/vagy kazáncsere
- Levegő/levegő hőszivattyú vagy kazán
- Földhő-hasznosítás (szonda - geotermia)

A szakmai előadások mellett 13:00 és 16:00 között 20-20 perces gyártói előadásokra kerül sor.

Délután szakmapolitikai jellegű kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. A program gazdája Till Gábor, témája Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve: intézkedések és kihatások az épületgépészet szereplőire. A kerekasztal vendégei között terveink szerint megtalálhatók lesznek kormányzati szakpolitikusok, mint a kormányzati álláspont képviselői; az épületgépész szakma képviselői, illetve a Cselekvési Terv kidolgozásában résztvevő civil szervezetek egy képviselője.

A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata és a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség az előző évekhez hasonlóan idén is nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére. A tervpályázat témaköre az utóbbi két évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki szempontból kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése.

Természetesen nem maradhat el az év embereinek a megválasztása sem. Jelölni a rendezvény honlapján az év oktatója, vállalkozó/kivitelezője, márkaképviselete és új elemként az év tervezője címre lehet 2011. november 10-ig. A napot az Épületgépész Bál zárja, amelynek helyszíne az idei évben is a Hotel InterContinental lesz.
Újdonságként a vidéki kollégák buszos felutaztatását még mindenképpen meg kell említeni.

Megkértük Móczár Gábort, a Koordinációs Szövetség egykori elnökét és kezdetektől máig aktív tagját, hogy foglalja össze röviden a Magyar Épületgépészek Napja több mint másfél évtizedes történetét.

„A Magyar Épületgépészek Napja egy folyamatos fejlődés eredményeképpen alakult olyanná, amilyen az idén lesz, illetve az elmúlt két évben volt. A más néven, más koncepcióval induló kiállítás a kezdetekkor Léderer András irányításával elsősorban számítástechnikai szemléletű volt. Az ötlet továbbgondolásaként, a MÉgKSZ jelentős szerepvállalásával néhány év alatt formálódott és alakult át a rendezvény a Magyar Épületgépészek Napjává.

Ez idő tájt lett program a tervpályázat, amit a Magyar Mérnöki Kamarával közösen rendezünk és tartunk azóta is. Az esemény végső formája két éve alakult ki, amikor bekerült a napközben tartandó konferencia és a kiállítás a Műegyetemre, az épületgépészet „bölcsőjébe”.

Az évek alatt kialakult az ország három fő épületgépészeti oktatási intézménye által szervezett események között a „munkamegosztás”. Februárban Pécs, míg októberben Debrecen látja vendégül a szakmát, hogy aztán december elején, Budapesten együtt zárjuk az évet. Mivel a pécsi és a debreceni rendezvény „beintegrálódott” az ottani egyetemi karok társszakmai rendezvényeibe, az igazán önálló épületgépészeti egyetemi rendezvény végül is a budapesti Magyar Épületgépészek Napja lett.

Egy mondatba foglalva, a Magyar Épületgépészek Napja az épületgépész szakmának egy olyan seregszemléje, amelyik megmutatja, hol tart ma az épületgépészet a tudomány, az oktatás, a tervezés, a megvalósítás területén, és méltó keretet ad ennek a megünneplésére.”

http://www.talalkozzunk.hucimkék: