Meghívó az „ÚT A BEFEKTETŐKIG” ROADSHOW-ra

A Nyugat-dunántúli rendezvény 2010. október 28-án Győrben, az ipari park Szolgáltatóházában kerül megrendezésre.Jelentkezés szeptember 24-ig!


MEGHÍVÓ

„ÚT A BEFEKTETŐKIG”

ROADSHOW

Az ITD Hungary befektetés-ösztönzési szolgáltatásai KKV-k, projektgazdák és intézmények részére

Az ITD Hungary a magyarországi befektetések tájékoztatási és konzultációs központja. Számos kezdeményezésünk segíti stratégiai és pénzügyi befektetőkhöz a magyar KKV-kat, az innovatív,turisztikai és egyéb, feldolgozóipari projektgazdákat, cégeket, intézményeket,valamint az önkormányzatokat.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2010.szeptember 15. és november 10. között országos workshop-sorozatot szervezünk "Út a befektetőkig" címmel, melynek keretében részletesen bemutatjuk az alábbi befektetés-ösztönzési szolgáltatásainkat, programjainkat:

KKV Befektetési Akadémia

A komplex programsorozat a hazai kis-és középvállalati szektor tőkevonzó képességét s ezzel e vállalkozások megerősödését, piaci pozícióik javítását, innovatív fejlesztéseit kívánja elősegíteni. A befektetési típusok teljes vertikumát bemutató, három modulban zajló térítésmentes szemináriumokon a résztvevő cégek megismerhetik a különbözőjellegű befektetők elvárásait, közvetlen segítséget kapnak a befektetői igényeknek megfelelő, tartalmilag, nyelvileg és a külalakot tekintve egyaránt professzionális projektek kidolgozásához. Lehetőséget kapnak továbbá azon ismeretek elsajátításához is, amelyek a projektek marketingjéhez, promóciójához szükségesek. A képzés során a résztvevők a szakértő előadók segítségével a saját projektjeiket alakíthatják piacképessé, és hozhatják abba a formába,amelyet a tőkebefektetők értékelni tudnak. A KKV Befektetési Akadémia célcsoportja valamennyi olyan hazai kis- és középvállalkozás illetve projektgazda, amely fejlesztési projektjéhez szakmai, pénzügyi, kockázati tőkét szándékozik bevonni, és nyitott az új ismeretek befogadására. Az idei képzés 2010. szeptember 22-én kezdődik.

Magyar Befektetési Projektek (HIP - Hungarian Investment Projects) adatbázis és kiajánlás

Az adatbázisba gyűjtött versenyképes projekteket célzottan, reláció- és ágazat-specifikusan, a projektgazdával szorosan együttműködve ajánljuk ki potenciális szakmai, pénzügyi, kockázati tőke befektetőknek. Minden olyan kis- és középvállalkozás, illetve projektgazda regisztrálhat az adatbázisban, amely projektje megvalósításához, kapacitása növeléséhez vagy a gazdasági válság áthidalásához befektetőt keres.

Kockázatiés Magántőke Fórum

2010-ben az ITD Hungary a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel - a KKV-k tőkebevonási lehetőségeit és a vállalkozási szellemet elősegítendő - "A tőke házhoz jön" akciókeretében üzleti hálózatot indított be elsősorban innovatív, új megoldásokat kereső KKV-k részére. E fórum keretében a vállalkozások hazai regionális és nemzetközi befektetői rendezvényeken személyesen találkozhatnak a kockázati és magántőke piac szereplőivel, vállalkozásaik és projektjeik továbbfejlesztése tekintetében folyamatosan kapcsolatot tarthatnak a hazai és nemzetközi befektetői piac szereplőivel. A Tőke Fórum tagsága ingyenes, jelenleg kb. 300 a regisztráltak száma - jelentkezni folyamatosan lehet az ITD Hungary honlapján keresztül. Ez évben eddig három sikeres rendezvényre került sor szervezésünkben, a legközelebbi rendezvényt október 28-ára tervezzük a Nyugat-Dunántúlon.

Technology Mapping

A Technology Mapping felmérés eredményeként az ITD Hungary adatbázist vezet a legszínvonalasabb kutatóhelyekről az országban. Az adatbázis online fejlesztése megtörtént, az ITD Hungary honlapjáról szeptember közepétől közvetlenül elérhetővé válik a kutatók számára folyamatos töltésre. Az egyre bővülő adatbázis lehetővé teszi, hogy az ITD Hungary ügyfélkörébe kerülőbefektetők megkereséseire hatékonyan ajánlhassuk az ország világszínvonalúkutatóhelyeit, mint például a mobiltechnológiai alkalmazásokkal, a szoftver biztonsággal,az orvosi műszerfejlesztéssel, a gyógyszerfejlesztéssel, az autóipari kutatás-fejlesztéssel, az agrár-innovációval és a funkcionális élelmiszerekkel foglalkozó intézményeket, vállalatokat. Az adatbázis és a partnerek által nyújtott további információk alapján promóciós kiadványokkal, nemzetközi kiállításokon és konferenciákon történő megjelenéssel kutatjuk fel a magyarországi K+F és innováció iránt érdeklődő külföldi cégeket a magyar partnereink számára.

Befektetőbarát Településekért Program

Az ITD Hungary a befektetők letelepítésében érdekelt és elkötelezett önkormányzatok részére felkészítőképzéseket tart. A programban résztvevő önkormányzatok megismerik a befektetőkáltal alkalmazott helyszín kiválasztási elveket és döntéshozatali módszereket,továbbá azokat az eszközöket, amelyekkel az ITD Hungary a befektetési folyamatokat menedzseli. Lehetőségük van arra is, hogy ajánlott befektetési lehetőségeiket az ITD Hungary e célra létrehozott adatbázisának segítségével népszerűsítsék. Ügynökségünk segítséget nyújt az egyes települések adottságainak leginkább megfelelő befektetés-ösztönzési stratégia elkészítéséhez és az ennek keretében azonosított fejlesztési projektek kidolgozásához.

Beszállítói program a hazai KKV-k részére

Az ITD Hungary által működtetett Beszállítói Program célja, hogy azoknak a – főleg – második és harmadik körbe tartozó hazai beszállítóknak, illetve tapasztalattal még nem rendelkező, de a beszállításra fókuszáló KKV-knek a termékfejlesztéséhez, technológiaváltásához,beruházásaihoz biztosítson megfelelő hálózatépítési, finanszírozási és szolgáltatási hátteret, amelyek a Magyarországon működő feldolgozóipari nagyvállalatok és beszállítói integrátorok reális igényeire épülő fejlesztéseket kívánnak végrehajtani. A moduláris felépítésű program elemei segítségével a vállalkozások lehetőséghez jutnak a hazai és EU-s pénzügyi források azonosítására, a hálózatosodásra és olyan szolgáltatások elérésére, melyekkel a cégek technikai, technológiai és piaci növekedésüket tudják fejleszteni,kapcsolatba tudnak lépni a tevékenységük iránt érdeklődő integrátorokkal.

Enterprise Europe Network programjai

Az ITD Hungary Zrt. a magyarországi Enterprise Europe Network hálózat koordinátoraként hozzáférést biztosít az európai szinten működő térítésmentes üzleti partnerkereső és technológiai partnerkereső adatbázishoz. A technológiai partnerkereső szolgáltatás hatékonyan támogatja a fejlett technológiák hasznosítását a nemzetközi piacokon, akár vegyes cégek alakítására, akár pénzügyi forrás bevonására van igény az innovatív KKV-k, kutatóintézetek vagy egyetemek részéről. Az üzleti partnerkereső szolgáltatás segítség azoknak a KKV-knak, amelyek joint venture-t kívánnak létrehozni külföldi partnerrel, kereskedelmi céllal. Mindkét szolgáltatás regisztrációval vehető igénybe, és folyamatosan bővülnek a nemzetközi hálózat által beregisztrált cégek profiljaival.

A 7 magyarországi helyszínen megvalósuló egy kb. 1 órás előadássorozatot követően személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk a szolgáltatásaink és programjaink irántérdeklődőknek.

Az ingyenes workshopokon valórészvétel feltétele az ITD Hungary honlapján (http://form.itdhungary.com/UAB2010/) történő regisztráció.

A programsorozatról további információval készséggel állunk rendelkezésére:

ITD Hungary Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete

9025 Győr, Árpád út 32.

Tel: +36 96 801-071

E-mail: itdhed@itd.hu

Az eseményre szeretettel várjuk!

A program az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az esemény második felében Kockázati és Magántőke Fórumot tartunk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel közös szervezésben. Várjuk mindazon vállalkozásokat,projektgazdákat, amelyeknek innovatív projektjeik, terveik vannak, és ezek megvalósításához tőkéstársat keresnek.   Kezdő és fejlődési szakaszban lévő cégeket egyaránt szívesen látunk, projekt-mérettől függetlenül.

A rendezvényen tájékoztatást adunk a Magyarországon 2010-ben elindított, az Európai Unió által társfinanszírozott  ún. JEREMIE Kockázati Tőkeprogramról is, és megbeszélést folytathatnak ezen tőkealapok képviselőivel is.

Kockázatiés Magántőke Fórum

Nyugat-Dunántúl

2010 október 28., Győr, Ipari park

Tisztelt Vállalkozó!

Kérjük, hogy a vállalkozásátérintő alábbi kérdésekre szíveskedjen néhány (2-3) mondatos választ írni, ezzel is elősegítve az üzleti találkozók előzetes megszervezését:

A vállalkozás fő adatai:

(cégforma, elérhetőség, honlap)

A vállalkozás bemutatása:

(milyen problémára nyújt egyedi megoldást)

A vállalkozás életciklusa:

(magvető, induló, korai növekedő, érett, válsághelyzeti)

Iparági besorolás:

(Kommunikáció, Számítástechnika,Informatika, Elektronika, Biotechnológia, Gyógyászat, Egészségügyi szolgáltatás, Környezet védelem, Energetika, Ipari termelés, Ipari automatizálás, Vegyipar, Logisztika, Pénzügyi szolgáltatás, Mezőgazdaság, Élelmiszeripar,Építőipar, Fa és Bútoripar, Egyéb)

Árbevétel:

(az előző években, amennyiben van)

Mekkora tőkebefektetésre van szükség:

(nagyságrend és ütemezés a következő évekre)

A tőkebefektetés célja:

A befektetési tárgyalások eredményességét elősegítendő az alábbi témakörök, kérdések elemzését és megvizsgálását javasoljuk a közvetlen befektetői találkozók előtt:

Hazai és külföldi versenyképesség, versenyelőnyök;

Fő kockázatok, fő versenytársak;

Piaci stratégia, potenciál;

Pénzügyi előrejelzés (ha van, máigés plusz 5 évre, cash-flow/mérleg/eredmény kimutatás);

Tőkebefektetés igény(szakaszosan 5 évre, tőkén kívül mit vár még a befektetőtől);

A projektcsapat tagjai (végzettség,tapasztalat, kompetencia – ez igen lényeges elem);cimkék: