Projektfejlesztés és -menedzselés

A BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. 2003-ban jött létre, és jelenleg a Dunántúl egyik legnagyobb és legsikeresebb területfejlesztési tanácsadó cége. Küldetésének elsősorban a dunántúli önkormányzatok, közösségek és az ezekkel együttműködő vállalkozások fejlesztését, ötleteik felkarolását, azok megfogalmazását, megvalósítását tekinti. Célunk egy fejlett gazdaság által finanszírozhatóvá tett és gazdag szolgáltatásokat nyújtó, megújulásra kész társadalom kialakítása, amely a természeti környezetével harmóniában, annak korlátait figyelembe véve, de az általa nyújtott lehetőségeket kihasználva, hagyományaira építkezve, de nyitottan működik.

Szolgáltatásaink nyújtásával elsősorban a természeti erőforrások fenntartható hasznosításában, a környezet védelmét szolgáló technológiák fejlesztésében, a társadalom foglalkoztatási, oktatási, képzési, szociális céljainak megfogalmazásában és megvalósításában működünk közre. Ezen szakterületi képességeink és tapasztalataink mellett a komplex terület- és vidékfejlesztési programozás, értékelés, menedzsment, határon átnyúló együttműködések terén tudjuk szakértelmünket, tapasztalatainkat és kapcsolatainkat hasznosítani.

A BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft-ben összeadódik az alapítók személyenként is több mint 10 éves, különböző szakterületeken megszerzett tapasztalat és kapcsolatrendszere. Regionális és országos szinten jelentős tapasztalatokat halmoztunk fel programozás, projekt- és programmenedzsment, valamint európai uniós projektek kiválasztása, fejlesztése, megvalósítása terén. Referenciáinkra tekintve láthatja, hogy a BFH Európa Kft. (az alapítók referenciáival együtt) az elmúlt 5 évben projektfejlesztések és azok pályázatai révén milyen területeken segítette hozzá megbízóit több mint 10 milliárd forintnyi hazai és európai uniós fejlesztési forrás megszerzéséhez (90 % -os pályázatírási sikerességi mutató mellett).

Széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a Dunántúlon (regionális fejlesztési tanácsok, kistérségek, megyék, megyei jogú városok, dekoncentrált szervezetek stb. körében), de országosan a regionális fejlesztési ügynökségek és VÁTI Igazgatóságok körében, továbbá a meghatározó országos területfejlesztési szakmai szervezeteknél, minisztériumi irányítóknál. Ezen kapcsolatok biztosítják azt a felkészültséget, informáltságot, amely a minőségi munka ellátásához elengedhetetlen. Mindezeken túl jó kapcsolatot sikerült kialakítani több, finanszírozásban érdekelt szervezettel, amit bizonyos együttműködések során már sikerrel mozgósítottunk projektek kialakítása érdekében. Eddigi munkatapasztalataink alapján több területen tudunk kiváló referenciákkal bíró mérnöki szakértői hátteret ajánlani az egyes projektek kidolgozásához.

Cégünkben olyan, helyi tapasztalattal rendelkező szakértők munkájára építünk, akik ismerik és átlátják a környezet- és természetvédelemnek, humánerőforrás-fejlesztésnek, idegenforgalomnak, területfejlesztésnek a jogszabályi, intézményi és forrásstruktúráját, értik működésének mechanizmusait és ismerik annak meghatározó szereplőit. Munkatársaink nyelveket beszélő, tehetséges fiatalok, akik saját szakterületükön több éves tapasztalattal rendelkeznek.

Ezen szakmai és kapcsolati hátterünket, továbbá az előcsatlakozási és európai uniós források felhasználásában szerzett ismereteinket ajánljuk fel a későbbi sikeres együttműködés érdekében!

Forduljon hozzánk Bizalommal, mert munkánkat Felelősséggel és Hozzáértő, helyi szakemberekkel végezzük az Ön igényeinek kielégítése érdekében.

Kapcsolat: Bozzay Balázs, ügyvezető igazgató
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. 1 em. 6.
  tel.: 94/501-380, fax: 94/501-381
e-mail: office@bfh.hu
honlap: www.bfh.hu

                                                                                                                                                    

     cimkék: