Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Az alapítók névkombinációja alapján elnevezett METeOR BT 1991. óta dolgozik a hazai energetikában. A matematikus-mérnöki-, illetve gépészmérnöki-, valamint energetikai szakmérnöki diplomával és auditált EU-pályázatírói vizsgával rendelkező három alapító tag mellett kiváló állandó külső szakértők vesznek részt a Társaság tevékenységében, amely a ’90-es évek első felében alapvetően energetikai projektekkel kapcsolatos döntés-előkészítő tanulmányok, gazdaságossági elemzések és üzleti tervek készítését, önkormányzati intézmények és vállalkozások energetikai auditálását foglalta magában. Erőművi társaságok és távhőszolgáltatók megbízásából tanulmányokat készítettünk a hazai távhőszolgáltatás korszerűsítésének lehetőségeiről alapvetően szem előtt tartva a kapcsolt energiatermelés potenciáljának maximális kiaknázását, a meglévő hőszolgáltató erőművek kihasználásának növelését és termelési hatékonyságuk javítását. A távhőszolgáltatás területén a távhőtörvény által előírt fejlesztések elvégzéséhez a szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével járultunk hozzá, majd tevékenységünkben fokozatosan teret nyert a megújuló energiaforrások hazai alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, illetve – főhatósági megbízások keretében – a hasznosítható megújuló potenciál felmérése.

Az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítésére igénybe vehető hazai és Európai Uniós pályázati források megjelenésével majd elterjedésével munkáink egyre nagyobb részét teszi ki a pályázatok összeállítása, a pályázatok nélkülözhetetlen elemét képező megvalósíthatósági tanulmányok és – szükség esetén – a monitoring jelentések elkészítése. Az általunk, illetve meghatározó közreműködésünkkel elkészített, az energiahatékonyság növelését-, illetve a megújuló erőforrások alkalmazásának bővítését célzó pályázatokon elnyert támogatások összege mára meghaladta a 3 milliárd forintot.

2010-ben az ÉMI-vel és Szentendre város önkormányzatával közösen sikeres pályázatunk alapján 5 évre szóló támogatást nyertünk az Európai Unió PIME’s („CONCERTO communities towards optimal thermal and electrical efficiency of buildings and districts, based on microgrids”) kutatási és fejlesztési programja keretében.

Tevékenységi körök:

  • pályázatok előkészítése összeállítása, minőségbiztosítása, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások alkalmazásának bővítését célzó támogatási konstrukciókra
  • meglévő fűtőerőművek és távhőrendszerek energetikai hatékonyság-növelésének vizsgálata, üzleti tervek összeállítása,
  • önkormányzatok és vállalkozások energetikai átvilágítása,
  • újszerű energiaforrások és technológiák alkalmazási lehetőségeinek elemzése.

 

Kapcsolat: Metzing József vezető energiagazdász
Elérhetőségek: 1119 Budapest, Petzvál  J. u.  56.
Tel/fax: 06-30 202-2003, 06-30 202-2004, 06-1/356-7580
E-mail: meteorbt91@t-online.hu

 cimkék: