szakértői és tanácsadási szolgálató

A Nyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Rt. jogelődje 1996. december 20-án alakult. 1998. január 1-jei fordulónappal részvénytársasággá alakult át, majd tulajdonosi körét kibővítve 1998 februárjában tőkét emelt. Az Rt., melynek törzstőkéje ekkor 778.055 e Ft volt, az MFB bankcsoportjához tartozott. Az MFB és további 15 tulajdonos, melyek között a három megyei és számos városi önkormányzat találhatók, hozta létre a Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Rt-t.

A 2000. évben a Nyugat–Pannon Rt. tulajdonosi körében változás történt. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Tőketárs Kft. 2000. június 30-án eladta a társaságban lévő részvényeit a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek. 2005. december 8. óta a társaság hivatalos elnevezése Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nyugat – Pannon ZRt.)

A Részvénytársaság 2006. szeptember 29-i közgyűlése újabb tőkeemelésről döntött, amelynek alapján a Nyugat - Pannon ZRt. jegyzett tőkéje 1.029.055 eFt-ra emelkedett.

Úgy az MFB, mint a későbbi fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding elvárása is a nyereségorientált működés. A Nyugat- Pannon ZRt. együttműködik a Nyugat – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is. A cégünk, 100%-os állami tulajdonú társaságként egyre jelentősebb szerepet vállal a Nyugat- Dunántúli Régió terület és gazdaságfejlesztési törekvéseinek sikeres megvalósulásában. Tevékenységi körébe tartozik a tőkebefektetés, tanácsadás, innovációs menedzsment, projektfejlesztés, projekt menedzsment.

A Nyugat–Pannon ZRt. céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez.

Kapcsolat: Illés Károly, vezérigazgató
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Tel.: 94/500-780
Fax: 94/500-786
E-mail: nyupan@rft.t-online.hu
Honlap: www.nyupan.hu

 cimkék: